حزب کمونیست ایران

اعزام نیروهای سرکوبگر از شهرهای دیگر به سنندج

گزارشات دریافتی از سنندج از جو بسیار امنیتی و گسیل نیروهای سرکوبگر از همدان، کرمانشاه و یزد به این شهر خبر می دهند.
در روزهای گذشته و با تداوم اعتراضات در شهرهای کردنشین، سرکوب معترضان ابعاد هولناک و شدیدی به خود گرفته و نیروهای امنیتی بدون هیچ ابایی به سوی شهروندان تیراندازی مستقیم می‌کنند. بر پپایه گزارشات دریافتی جو امنیتی تا حدی است که نیروهای سرکوب و امنیتی بدون هیچ گونه هشداری، با شکستن درب خانه‌هایی که به ساکنانشان مشکوک شده‌اند، به منازل مسکونی یورش می‌برند. اینترنت قطع است و امکانات درمان فوری زخمی‌ها با فشار ماموران امنیتی مواجه است، راههای ارتباطی با شهر به دلیل جلوگیری از اطلاع رسانی توسط نیروهای دولتی کنترل میشود، برخی از کادر درمان که به زخمی‌ها داوطلبانه کمک رسانی کرده‌اند توسط نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته یا ربوده شده اند. گفتنی است، در ویدئوهای دریافتی صدای تیراندازی متوالی در شهر به گوش می رسد.