حزب کمونیست ایران

اعطای جایزه کمیته نوبل صلح به فرزندان نرگس محمدی

جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ در طی برگزاری مراسمی در روز یکشنبه ۱۹ آذرماه در اسلو،پایتخت نروژ به نرگس محمدی فعال مدنی و حقوق بشر ایرانی اعطا شد.

در این مراسم “کیانا و علی” فرزندان نرگس محمدی و تقی رحمانی به نیابت از مادرشان که در زندان اوین محبوس است،مدال و لوح افتخار جایزه صلح نوبل را دریافت کردند.کیانا و علی در این مراسم پیام نرگس محمدی را در دو بخش خواندند.نرگس محمدی در این پیام گفت که جمهوری اسلامی همه حرکت‌ها برای بهبود وضع مردم را مسدود کرده و با مردم بیگانه است.او افزود حکومت ایران مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است.او خواستار این شد که جامعه جهانی به فکر یک «استراتژی ملموس» برای حمایت از مردم ایران باشد.فرزندان نرگس محمدی با شعار «زن، زندگی، آزادی» خواندن بیانیه را خاتمه دادند.کمیته نوبل در بیانیه خود در اعلام نام نرگس محمدی آورده است که این جایزه به‌دلیل مبارزه نرگس محمدی با ستم بر زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای مردم به او اعطا می‌شود.