حزب کمونیست ایران

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جوانرود، سمیروم، ایذه  تنها نیستند و پیکار مردم  علیه رژیم جمهوری اسلامی بی وقفه ادامه دارد

جمهوری اسلامی از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی به این سو در برابر امواج پیاپی جنبش انقلابی با شیوه های مبارزاتی بسیار متنوع و خلاق برای سرنگونی کل نظام مواجه شده است. روش های همیشگی سرکوب ضربتی، خشن و بیرحمانه رژیم با تمرکز حداکثر قوا برای خواباندن خیرش ها نیز، علیرغم صدها جانباخته وهزاران دستگیری و زندانی، کارآئی خود را برای خاموش ساختن شراره های انقلاب مردم از دست داده  است.

در طی مدتی کمتر از چهارماه از آغاز انقلاب، نبوغ خلاق مردم و همبستگی بی نظیر آن ها در ادامه مبارزه فرسایشی علیه فاشیسم حاکم، اشکال بسیار متنوعی از شیوه های مبارزه را خلق کرده که در بسیاری از موارد دستگاه های امنیتی و سرکوب رژیم را غافلگیر و دچار تردید و فرسایش می سازد. سخنان فرماندهان سپاه از جمله حمید اباذری مشاور فرمانده کل سپاه که اخیراً گفته است:” کسان زیادی را دیدیم، بریدند. به چشم خود دیدم سرداران بزرگی که کم آوردندمقابل ارزش‌ها ایستادند، مقابل آقاشان [خامنه‌ای] ایستادند، مقابل نظام ایستادند…” موید این حقیقت و تاثیر شگرف جنبش اعتراضی مردم بر بدنه و حتی  راس نیروهای سرکوب است.

برگزاری مراسم تدفین، سوم، هفتم و چهلم جانباختگان انقلاب و همبستگی جوانان و مردم با خانواده هایشان و تبدیل این مراسم ها به تظاهرات اعتراضی با شعار سرنگونی از جمله این شیوه های درخشان مبارزه در انقلاب جاری است. در ادامه سنت برگزاری این مراسم برای شهدا، در چند روز گذشته مراسم متعدد چهلم درنقاط مختلف کشور با شرکت  بسیار گسترده و استقبال وسیع مردم برگزار شده است.در روزهای پنج شنبه و جمعه هشتم ونهم دی ماه مراسم یادبود جان باختگان: سپهر مقصودی از شهدای شهر ایذه که در روز ۲۵ آبان جانباخته بود ، سیدجواد موسوی از اهالی خوراسگان اصفهان که روز ۲۶ آبان با دو گلوله جنگی جان باخت، چهلم حمید رضا روحی در بهشت زهرای تهران، همزمان برگزاری چهلم علی عباسی در سمیرم اصفهان (که به تظاهرات بسیار گسترده مبدل شد)، چهلم آرمان عمادی در مرودشت فارس، همین مراسم در همان روز برای عاطفه نعامی در اهواز و محسن نیازی در دهگلان ونیز چهلم میلاد سعیدیان‌جو در ایذه( که مرکز مراسم یادمان پرشمار شهدا بوده است) برگزار شدند. همه این مراسم ها بدون استثناء به صحنه اعتراضات بسیار شدید مردم علیه رژیم مبدل شدند که در موارد متعدد با دخالت و حمله نیروهای انتطامی و امنیتی، شلیک گاز آشک آور و دستگیری برای برهم زدن خصلت اعتراضی این همایش ها مواجه بود.

اما روز شنبه دهم دی ماه ،دخالت نیروهای نظامی و امنیتی رژیم برای جلوگیری از برگزاری مراسم مشترک چهلم جانباختگان جوانرود،عرفان کاکایی، بهاالدین ویسی، تحسین میری، مسعود تیموری، جمال اعظمی، جوهر فتاحیو اسماعیل گل‌عنبر که در اعتراضات روزهای ۲۹ و ٣٠ آبان در جوانرود با شلیک نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، به یک لشکر کشی تمام و کمال نیروهای سرکوب رژیم به شهر جوانرود تبدل شد. نیروهای سرکوب با محاصره و بستن کامل همه راه های ورود به آرامستان «حاجی ابراهیم» جوانرود مانع از برگزاری مراسم شدند و از پی آن اعتراضات به شهر کشیده شده و تمام شهر را فرا گرفت. درنتیجه تیراندازی نیروهای سرکوببرهان الیاسیجوان 22 ساله جوانرودی در جریان اعتراضات شهری به شهادت رسید. این اقدام رژیم جمهوری اسلامی حکایت از درماندگی کامل رژیم در برابر اعتراضات مردمی دارد. این مراسم ها با ابتکارات بسیار خلاق، نظیر سخنرانی های مادران، پدران، خواهران و برداران و یا دوستان شهدا درافشاء دروغ پردازی های رژیم در مورد علت مرگ شهدا و در تاکید بر تداوم مبارزه انقلابی ، شعارهای همبستگی مردمی و سرنگونی رژیم،  سنگ نوشته های بدیع مزار جانباختگان که حامل پیام های انقلاب جدید است، رها کردن کبوتر و یا بادکنگ های حامل شعارهای زن، زندگی، آزادی، سرودخوانی ها وابتکارات دیگر همراه است. برگزاری مشترک مراسم جانباختگان که قبلاً در شهرهای بوکان و مهاباد و کامیاران و برخی از شهرهای دیگر ابداع شد نیز ابتکاری است که به اعتراضات مردمی علیه سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی دامنه گسترده تری می بخشد.

اما جوانرود، سمیروم، ایذه  تنها نیستند و پیکار مردم  علیه رژیم جمهوری اسلامی بی وقفه ادامه دارد. در روز شنبه هم زمان با درگیری نیروهای سرکوب با مردم جوانرود، شاهد اعتصاب کارگران رسمی شرکت نفت و اعتصاب در بازار بزرگ تهران بودیم و امروز نیز اعتصاب کارگران پتروشیمی دهلران و تجمع اعتراضی مالباختگانکینگ مانیدر برابر دادسرای پانزده خرداد جریان د اشته است . روز جمعه در زاهدان  تظاهرات توده ای و گسترده مردم پس از نماز جمعه طبق روال هفتگی درجریان بود و به آن ها باید بانگ شعارها علیه کلیت رژیم و ادامه انقلاب شبانگاهی شهرهای مهم ایران مانند تهران، کرج و  را نیز طی همین روزها اضافه کرد.

رمزپیروزی مبارزات مردم و مقابله هر چه قوی تر با سیاست سرکوب رژیم، همبستگی و مشارکت هرچه بیشتر و فعال تر مردم در مبارزات جاری است که بی وقفه و در اشکال بسیار متنوع و بدیع همچنان ادامه دارد. یکی از نمونه های برجسته در این عرصه، برگزاری مراسم مشترک تدفین، سوم، چهلم و یا یادمان شهدای انقلاب است که بانگ رسای اعتراض خانواده های جان باختگان را در سراسر کشور پژواک داده، پنهانکاری ها و دروغ پردازی های رژیم جمهوری اسلامی درباره جنایت هایش را افشاء ساخته و افکار عمومی بین المللی را علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم بسیج و فعال میکند.

برای مقابله با سیاست های سرکوب رژیم باید مشارکت مردمی در انقلاب را در همه عرصه های پیکار کنونی هرچه بیشتر گسترش داد. از جمله تلاش برای گسترش تشکل های توده ای کارگری در محیط کار و زندگی در شرایط حاضر نقش حیاتی در تقویت جنبش کارگری به عنوان کنشگر تعیین کننده برای رقم زدن سرنوشت انقلاب خواهد داشت. ما به عنوان نیروهای متعهد به آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم با همه قوا و امکانات در دسترس مان از این تلاش های پیشتیبانی میکنیم.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

يكشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ برابر با  اول  ژانويه ۲۰۲۳