حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب اساتید و کارمندان دهها دانشگاه در انگلیس

بنابه گزارشات منتشره اساتید و کارمندان 60 دانشگاه انگلیس قرار است روزهای 25 نوامبر و 4 دسامبر دست به راهپیمایی و اعتصاب بزنند.

بیش از ۷۹ درصد ازعضاء اتحادیه  کارمندان دانشگاه های انگلیس (یو. سی. یو) به اعتصاب رای داه‌اند. این اعتصابات در اعتراض به شرایط کار و دستمزد‌ها و مستمری بازنشستگی صورت می‌گیرد. به گفته این اتحادیه؛ اقدام برای اعتصاب تا زمان تعیین زمان برای مذاکره ادامه خواهد داشت.