حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب سراسری در عراق

روز یکشنبه 26 آبانماه، به دنبال فراخوان معترضان، کارمندان دولتی در بغداد و چندین شهر دیگر عراق از رفتن به سرکار خودداری ورزیدند و مغازه  داران نیز در حمایت از این اعتصاب مغازه های خود را بستند.

برپایه گزارش منتشره، کارمندان و مغازه داران شهرهای بغداد، بابل، نجف، میسان و زیقار در حمایت از اعتراضات ضد دولتی اخیر و نیز اعتراض به کشتار معترضان توسط پلیس دست به اعتصاب زدند. همزمان سندیکای کارمندان نفت و گاز عراق نیز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد، در حمایت از خواست تظاهرکنندگان و در محکومیت خشونت های صورت گرفته توسط پلیس، به سرکارهای خود بازنخواهند گشت. لازم به یادآوری است که از زمان آغاز تظاهرات های ضد دولتی عراق در روز 2 اکتبر تاکنون بیش از 330 تن کشته و 16 هزار نفر دیگر زخمی شده اند.