حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب عمومی در دو استان سوریه

به دنبال فراخوان از پیش اعلام شده، روز یکشنبه 29 مرداد ماه کلیه مغازه داران و کسبه استانهای السویداء و درعا سوریه دست به اعتصاب زده و از بازگشائی محل کسب خود امتناع کردند.

برا اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در جریان این اعتصاب، جادههای شهر نیز با با ایجاد موانع بسته و عبور و مرور متوقف شده بود. گفتنی است فراخوان اعتصاب عمومی در استان السویداء و درعا در اعتراض به وضعیت بد معیشتی منتشر شده است.