حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب غذای دسته جمعی دراویش گنابادی در زندان

در پی اعلام امتناع از خوردن غذای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی پس از ترخیص از بیمارستان مهر، شمار زیادی از دراویش گنابادی در زندان‌های ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

روز یک‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، پس از ترخیص از بیمارستان در اعتراض به ممنوعیت ملاقات درویشان با او و نگرانی از وضعیت دراویش زندانی، از خوردن غذا امتناع کرده‌است. در پی انتشار این خبر شمار زیادی از دراویش نیز اعلام اعتصاب غذا کردند. برپایه آمار منتشر شده  تاکنون 71 نفر از دراویش زندانی در زندان های مختلف رژیم دست به اعتصاب غذا زده اند. در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است. آخرین مورد به حادثه گلستان هفتم بر می‌گردد که طی آن صدها درویش بازداشت و زندانی شدند، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به احکام حبس، شلاق و تبعید محکوم شدند.