حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب فدراسیون معلمان ابتدایی کانادا

بنابه گزارش منتشره، فدراسیون معلمان ابتدایی کانادا برای روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه اعلام اعتصاب کرد.

فدراسیون معلمان ابتدایی قرار است طی روزهای آینده در چهار منطقه در “اونتاریو” کانادا یک اعتصاب پنج روزه را سازماندهی کند. معلمان مدارس چهار منطقه “هالتون، دریاچه، نیاگارا و ایوان میتاند” در این اعتصاب شرکت دارند.  علاوه بر اعتصاباتی که توسط  فدراسیون معلمان ابتدایی برنامه‌ریزی شده است، معلمان کاتولیک انگلیسی انتاریو و معلمان دبیرستان‌های عمومی استان نیز قصد دارند اعتصاب‌های یک روزه‌ای را در روزهای سه‌شنبه برگزار کنند. آنها خواستار افزایش دستمزدهای خود می باشند.