حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب کارگران آلمانی شرکت آمازون

شرکت آمازون در دومین بازار بزرگ خود دچار چالش شده و کارکنان این شرکت قصد دارند با خواست دستمزد بیشتر اعتصاب ‌کنند.

به گزارش منتشره، یک اتحادیه کارگری در آلمان از کارکنان دو مرکز لجستیک آمازون خواسته برای افزایش دستمزدها در آستانه کریسمس اعتصاب کنند. این اتحادیه کارگری موسوم به “وردی” در تلاش است تا با فشار بیشتر به آمازون این شرکت را به تایید قرارداد توافق جمعی وادار کند. براساس این قرارداد اتحادیه می‌تواند با کارفرما یا انجمن کارفرمایان برای منافع کارکنان و کارگران وارد مذاکره شود. اتحادیه همچنین می‌خواهد پاداش کار در تعطیلات چهاربرابر شود.  براساس فراخوان اتحادیه، اعتصاب کارکنان از 16 دسامبر آغاز و تا 21 دسامبر ادامه پیدا می‌کند.