حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب کارگران راه اهن در بریتانیا

بنابه گزارش منتشره، کارگران راه‌آهن جنوب غرب در بریتانیا طبق اعلام اتحادیه (آر. ام. تی) در ماه دسامبر اعتصاب دوره کریسمس را آغاز خواهند کرد

به گفته اتحادیه (آر. ام. تی)  این اعتصاب قرار است که یک ماه به جز برخی روزها ادامه داشته باشد. در عین حال این اتحادیه اعلام کرده است که طی این یک ماه راهپیمایی‌هایی از سوی کارگران (اس. دبلیو. آر) انجام خواهد شد .قرار است که طی این یک ماه بخشی از قطارهای روزانه در انگلستان به دلیل اعتصاب کارگران متوقف شود.  این کارگران خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعات کاری خود می باشند.