حزب کمونیست ایران

اعلام جنگ حکومت اسلامی بر علیه زنان

چهل و چهار سال است حکومت اسلامی جنگی آشکار و پنهان علیه زنان ایران به پیش می برد . زنان هم  به هر آنگونه که در توان داشته اند، در مقابل این رژیم سنگر گرفته اند. در تمام این مدت بر علیه تبعیض نهادینه شده و سیستماتیک رژیم اسلامی مبارزه و مقاومت کرده اند  اما در شش ماه گذشته و در انقلاب ژینا با شعار محوری زن ، زندگی ، آزادی، این مقاومت و مبارزه ابعاد اجتماعی گسترده ای یافت . در این دوره عملا میادین و اماکن عمومی ، مدارس و دانشکاهها ، محلات و خیابانها ،  به میدان رویاروئی رژیم مرتجع حاکم و زنان آزاده تبدیل شد. در این نبرد حق طلبانه توازن قوای مردم و حکومت به نفع زنان تغییر کرد و موج عظیمی از مردان برابری طلب هم به حمایت از زنان بر خاستند. روسری ها سوزانده شدند، عمامه آخوندها به سطل آشغالها ریخته شد. دختران و زنان، موی افشان دست به رقص و شادی زدند.

با قتل حکومتی ژینا امینی، کردستان و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران به میدان مبارزه زنان و مردم به ستوه آمده از خفقان و بی عدالتی  علیه حکومت و اراذل و اوباش اسلامی تبدیل شد. در این نبرد سرشار از جسارت و جانبازی، دستگاه سرکوب و اراذل و اوباش حکومتی عقب نشینی کردند و حجاب اجباری اولین شکست حقارت‌آمیز خود را تجربه کرد .

اما آخوندها، عناصر افراطی‌تر جریانات مذهبی، رسانه های حکومتی که یکی از ستونهای اقتدار خود را فرو ریخته می دیدند،  بیکار ننشستند. حمله و توهین به زنان از سویی و مخالفت با عقب نشینی موقتی حکومت درمقابل زنان از هر سو آغاز شد. اینک امامان جمعه، رسانه های حکومتی، دستگاههای امنیتی و قضایی، وزارت کشور، مافیای دور و بر خامنه ای جنگ با زنان را علنی کرده اند. زنان را بدلیل مخالفت با حجاب اجباری از کار اخراج می کنند.  خدمات دولتی را برای زنان شریف و آزادیخواهی که علناً با حجاب اجباری مخالفت کرده  اند،  محدود و حتی قطع کرده اند. حق سفر و پاسپورتها را برای زنان مبارز لغو کرده اند.  حملات به زنان با مواد شیمیایی و  اخیراً با سطل ماست از جانب نیروهای « آتش به اختیار» خامنه ای ادامه دارد. امامان جمعه و حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، مردم نمازگزار و اراذل و اوباش اسلامی را به حمله به زنان بی حجاب تشویق می کنند.

نظریه پردازان رژیم و مبلغین آنها شروع به هذیان گویی کرده اند. یکی میگوید: «حجاب اجباری تعقل است، هم چنانکه بستن کمربند ایمنی  هواپیما عمومی است»! دیگری آمریکا و اسرائیل را در پشت شادی جوانان و کودکان مدرسه کشف کرده است. این درجه از بلاهت و وقاحت فقط از حاکمان اسلامی و داعش شیعه‌ی مسلط بر ایران بر می آید. اما واقعیت این است که زنان موتور محرک انقلاب جاری در ایران هستند. هیچ درجه از خشونت و بلاهت، میلیونها زن و مرد برابری طلب را از پیمودن راهی که در پیش گرفته اند، باز نخواهد داشت.

برابری زن و مرد در همه شئون کار و زندگی، در اداره امور جامعه و در خانواده که لغو حجاب اجباری تنها یکی از جلوه های آن است، نبردی است که تا پیروزی نهائی متوقف نخواهد شد. پایان دادن به حکومت مذهبی و برقراری آزادی و برابری واقعی خواست عمومی و میلیونی مردم در همه ایران است .

حکومت جنایتکار اسلامی ۴۴ سال است ابتدائی ترین حقوق انسانی زنان را از آنها سلب کرده است، امروز که در مقابل مبارزات زنان موقتاً عقب نشیبنی کرده است، برای جبران این عقب نشینی، در تدارک برپائی یک جنگ علنی بر علیه زنان است.  برای حفظ و گسترش دست‌آوردهای تاکنونی، برای جلوگیری از خشونت دولتی و جنایات حاکمان رژیم اسلامی، چاره ای جز مبارزه و مقاومت توده ای و همه گیر نداریم . تنها قدرت مردمِ متحد و مصمم، این رژیم هار را ناچار به عقب نشینی بیشتر و شکست نهایی خواهد کرد .