حزب کمونیست ایران

اعلام حمایت اتحاد بین المللی از فراخوان مادران جانباختگان

“اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” طی انتشار بیانیه ایی از فراخوان مادران جان باختگان برای برگزاری تجمع در روز 5 دیماه سال جاری حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، روز ۵ دی ماه توسط تعدادی از مادران جان باختگان که فرزندانشان در طول چهل سال حاکمیت جمهوری سلامی به قتل رسیده اند، به عنوان روز ادای احترام به کشته شدگان آبان ماه اعلام گردیده و از مردم خواسته اند به هر طریقی می توانند در این روز جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند. در همین خصوص اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان آبان ماه ۹۸ و حمایت از فراخوان  مادران جان باختگان، تلاش می کند که مجامع بین المللی کارگری و تشکلات مترقی و مدنی جهانی را در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و همبستگی با جنبش “نان، کار، آزادی”  در ایران  هر چه مطلع تر و پیگیرتر نماید.