حزب کمونیست ایران

اعلام حکم برهان سعیدی فعال کارگری

برپایه گزارش دریافتی برهان سعیدی فعال کارگری و مدنی، اهل سنندج به دو سال زندان تعزیری محکوم شد

نامبرده زندانی سیاسی دهه شصت  در  ۲۸ اردیبهشت سالجاری دستگیر و به مدت ۳۱روز در انفرادی اداره اطلاعات سنندج بود. وی همچنین در   تیرماه امسال۲۱ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محاکمه و قاضی پرونده جلسه را به۳۱ تیرماه موکول کرد. این فعال کارگری در جلسه دوم دادگاه به اتهام ایجاد هسته مخفی مجددا محاکمه گردید و در تاریخ ۲ مرداد حکم صادره به وی ابلاغ گردید