حزب کمونیست ایران

اعلام زمان دادگاهی کارگران هفت تپه

به گزارش منتشره، دادگاه بدوی کارگران بازداشت شده نیشکر هفت‌تپه، ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

گزارش مزبور می افزاید، دوازدهم مرداد ماه، ساعت ده صبح، کارگران پرونده نیشکر هفت‌تپه در تهران محاکمه می‌شوند. این جلسه محاکمه، دادگاه بدوی همه کسانی است که در جریان تجمعات سال گذشته کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در شوش، بازداشت شدند. در این دادگاه به اتهامات علی نجاتی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و چند نفر دیگر رسیدگی خواهد شد.