حزب کمونیست ایران

اعلام نتیجۀ «نهایی» تحقیقات وزارت اطلاعات در مورد مسمومیت‌های مشکوک

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که روز جمعه هشتم اردیبهشت به عنوان نتیجۀ «نهایی» تحقیقات این نهاد امنیتی منتشر کرد، بار دیگر مدعی شد «تمارض» دانش‌آموزان و «هراس جمعی» از عوامل اصلی گسترش مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانۀ کشور بوده است.

در این گزارش که حدود شش ماه پس از بروز مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس و با عنوان «بیانیۀ تبیینی» وزارت اطلاعات منتشر شده، آمده است که «مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده؛ اما عوامل غیرسمی که موجب ایجاد هراس شده‌اند، به‌طور سهوی یا تعمدی استعمال شده است». بیانیه وزارت اطلاعات از عواملی تحت عناوینی چون «بمبک بدبو»، «فشانه‌های اشک‌آور و گاز فلفل»، «وجود اهداف ضدامنیتی» و «عاملِ هراس جمعی» به عنوان مجموعۀ عوامل حملات به بیش از ۴۰۰ مدرسه در سراسر کشور نام برده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در چند ماه گذشته، به‌ویژه اوایل اسفندماه پارسال در اوج بروز مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانۀ ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اذعان کرده بود نتایج تحقیقات آزمایشگاهی تا آن زمان نشان داده «نوعی سم خفیف» به بروز مسمومیت در دانش‌آموزان منجر شده است.