حزب کمونیست ایران

اعلام همبستگی جمعی از اعضای نظام پزشکی کشور

روز یکشنبه 8 آبان ماه، جمعی از اعضای نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را با خیزش انقلابی مردم در سراسر ایران اعلام کرده و در همراهی با مردم فرخوان ا عتصاب صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده: صدای رسای اعتراض و دادخواهی مردم در سراسر ایران به گوش اعضای نظام پزشکی نیز رسیده و ما همبستگی خود با مردم عزیز ایران را اعلام می‌داریم. ضمن تشکر از تمامی هم صنفان و دیگر اصناف پیشرو در اعتصابات در حمایت از آنان از تمام اعضای خدمتگزار نظام پزشکی و غیره دعوت می‌کنیم سکوت خود را شکسته و از سه شنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی اعتصاب خود را آغاز نمایند و جز در موارد اورژانس از پذیرش بیماران و مراجعه‌کنندگان خودداری کنند.