حزب کمونیست ایران

اعلام همبستگی معترضان هنگ‌ کنگی با جدایی‌طلبان کاتالونیا

روز پنجشنبه 2 آبانماه،  شمار زیادی از معترضان هنگ کنگی با جدایی‌طلبان کاتالونیا در اسپانیا اعلام همبستگی کردند.

معترضان هنگ کنگ که از چند ماه پیش تاکنون در حال اعتراض و راهپیمایی علیه سیاست‌های دولت مرکزی چین هستند، روز پنج‌شنبه در حمایت از معتران کاتالونیا به خیابان آمده و با تکان دادن پرچم ایالت خودمختار کاتالونیا اعلام کردند که آرمان «آزادیخواهی» واحدی با آنها دارند. لازم به ذکر است که  به دنبال محکومیت 9 تن از رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا اعتراض‌های خشونت‌بار در بارسلون در روزهای اخیر شدت گرفته است.