حزب کمونیست ایران

اعلام پایان کمپین جمع آوری امضا برای آزادی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در خارج کشور

همانطور که در جریان هستید نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی در چند هفته گذشته اقدام به پرونده سازی برای دو فعال کارگری شناخته شده جنبش کارگری ایران کردند. اتهام های که برای این فعالین کارگری ساخته بودند عبارت بود از تبلیغ علیه نظام، برگزاری روز جهانی کارگر و انتشار مطالبی در همین ارتباط در میدیای اجتماعی بود. در دادگاه رژیم این فعالین کارگری نه تنها از فعالیت های خود در رابطه با این روز جهانی دفاع کردند، بلکه مبارزه و اعتراض با تمام مشکلاتی که طبقه سرمایه دار به کارگران و زحمتکشان تحمیل می کند را از وظایف خود عنوان کردند.

به دنبال این رویداد، پشتیبانی و حمایت های گسترده ای از این فعالین کارگری و در محکومیت این اقدام حکومت اسلامی ایران در داخل و خارج کشور صورت گرفت. صدها نفر از فعالین سیاسی و مدنی در داخل کشور با جمع آوری امضا این اقدام حکومت را محکوم کرده و خواستار آزادی محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و تمام زندانیان سیاسی دیگر شدند. در همین رابطه دستگاه های جاسوسی رژیم تعدادی از فعالین و یا امضا کنندگان این کمپین را احضار، تحت فشار و بازجویی قرار دادند.

فعالین سیاسی چپ و کمونیست خارج از کشور نیز در همبستگی با فعالین داخل کشور، اعلام کمپین جمع آوری امضا و پشتیبانی برای آزادی این فعالین کارگری زندانی کردند، که با استقبال گسترده ای روبرو شد. طیف گسترده ای از فعالین چپ و کمونیست، انسان های آزادی خواه و برابری طلب اعلام همبستگی کردند. نامه های زیادی نیز برای احزاب و سازمان های چپ و کمونیست، اتحادیه های کارگری اروپا و سازمان های حقوق بشری فرستاده شد.

روز سه شنبه 4 خرداد 1400، دادگاه رژیم در شهر سقز محمود صالحی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و عثمان اسماعیلی را به چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. این دو فعال کارگری در دادگاه با بیان اینکه اعتراض مردم و طبقه کارگر به این شرایط اسفبار سیاسی و اقتصادی برحق می باشد،

اتهامات انتسابی به آنها هیچ پایه و اساسی ندارد.

بدون شک این کمپین تاثیرات مثبتی داشته است. چه از جنبه اعلام  همبستگی و روحیه مبارزه جمعی و چه از لحاظ فشار بر دستگاه های آشفته امنیتی حکومت اسلامی. در مجمود 623 نفر از فعالین سیاسی چپ و کمونیست با این کمپین در خارج کشور اعلام همبستگی کردند.

از این طریق ما پایان این کمپین را اعلام می کنیم. از تمام انسان های که اعلام همبستگی کردند و یا ما را در این اقدام یاری دادند، سپاسگزاری می کنیم. و امیدواریم که در آینده نیز با چنین روحیه همبسته ای در مقابله با اتفاقات پیش رو ظاهر شویم، زیرا که اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه ما فقط در صورت همبستگی ما است که می تواند به واقعیت تبدیل شود.

اسامی امضاکنندگان:

١- شورش کریمی ٢- خالد ایصافی ٣- حسن رحمان‌پناه ٤- افشین ندیمی ٥- فرهاد شعبانی ٦- اسرین قادری

٧- بهروز ناصری ٨- محمد قادری ٩- رحیم بنگی ١٠- پژمان ئیبراهیمی ١١- کاوه احمدی١٢- رزگار پور

١٣- بهرام مرادی ١٤- هیدی رسولی ١٥- مهری محمودی ١٦- نظام صادقی ١٧- پریسا امجدیان ١٨- رضا فتحی

١٩- مینو ایرانی٢٠- علی رموزی ٢١- هدایت پاکاری ٢٢- برهان دیوارگر٢٣- مریم اخضرپور٢٤- نوید دیوارگر

٢٥- شورش کریمیان ٢٦- محیه ایرجی ٢٧- جمال کریم‌پور ٢٨- کاوه الیاسی ٢٩- وحید احمدی ٣٠- کاوه فاتحی

٣١- شوکی احمدی ٣٢- بختیار یوسفی ٣٣- کویستان کیانی ٣٤- رسول عزیزان ٣٥- جمال پیشکاری

٣٦- خبات بیساران  ٣٧- وسیم ولیه  ٣٨- مجید نعلی  ٣٩- محمد کلهری ٤٠- کمال کریمیان  ٤١- شهرام حسنی

٤٢- علی کریمیان  ٤٣- مهدی پروین ٤٤- علی احمدی ٤٥- نجمه شریفی ٤٦- شهرام امانتی ٤٧- امیر کریمیان

٤٨- سوران کریمیان ٤٩- اسعد رستمی ٥٠- سونیا الله‌یارزاده ٥١- سامان فکوریان ٥٢- سحر الله‌یارزاده

٥٣- طوبی مدنی ٥٤- هنر غسالی ٥٥- سوما الله‌یارزاده٥٦- بهمن احمدی  ٥٧- چنور احمدی ٥٨- سعید بهرامی

٥٩- بختیار جانعلی‌پور٦٠- فریده رضایی ٦١- شبنم ناصری ٦٢- ناصرسبحانی ٦٣- نیشتمان حسینی

٦٤- جمال محزونی ٦٥- سلیمان کاشانی ٦٦- حسن قادرپناه ٦٧- محمد احمدپور ٦٨- کیهان عارفی

٦٩- محمد احمدپور ٧٠- سعید بهرامی ٧١- فرزاد وطن‌دوست ٧٢- طالب اسدی ٧٣- کیوان فرجی ٧٤- یسنا احمدی

٧٥- جوامیر مارابی ٧٦- عادل احمدی ٧٧- هاوری آفتابی ٧٨- فراست صالحی ٧٩- حسن خضری ٨٠- حسن محمدی

٨١- فرشته محمدی  ٨٢- شکیلا مرادی ٨٣- امجد حسین‌پناهی ٨٤- کمال محمودی ٨٥- توفیق فرجی  ٨٦- صدیق جهانی

٨٧- داوود شاه‌نشین ٨٨- ترزه عباسی ٨٩- عطا کریمی ٩٠- ابراهیم امیری ٩١- سیامک شاه‌کرمی ٩٢- رویا محمودی

٩٣- جهانگير نصرتی ٩٤- جمیله عبداللهی ٩٥- جمیله دسکره (مصدق) ٩٦- پرویز رحیم‌زاده ٩٧- نسان نودینیان

٩٨- پروین معاذی ٩٩- شرر کنور تبریزی ١٠٠- لاوین امانی ١٠١- ناصری ١٠٢- هیوا امانی ١٠٣- هه‌تاو عبداللهی

١٠٤- مجید نعلی ١٠٥- آرزو صالحی ١٠٦- رسول باغچه ١٠٧- آکام بسیم ١٠٨- بیژن رنجبر ١٠٩- کیومرث سهیلی‌فر

١١٠- مهدی مولانایی ١١١- حمید صلواتی ١١٢- آمانج صلواتی ١١٣- سوما امانی ١١٤- معصوم رسولنازی

١١٥- بیان مرادخانی ١١٦- ماجد عبدالله‌زاده ١١٧- محمد هژبری ١١٨- حامد کریمی ١١٩- بها صدوقی

١٢٠- ارسلان عزیزی ١٢١- علاء احمدی ١٢٢- پویا زارعی ١٢٣- حاتم صمدی ١٢٤- دانش نوروزی ١٢٥- توفیق میرکی

١٢٦- یحیی دواندری ١٢٧- وریا سعیدی ١٢٨- شمال میرزا ١٢٩- مریم قادرپناه  ١٣٠- هوشنگ یونسی ١٣١- پری تاجوانچی

١٣٢- آوات صادقی ١٣٣- منصور یوسفی ١٣٤- شمس‌الدین امانتی ١٣٥- آرام زردآرا ١٣٦- هیمن امانی١٣٧- انور عزیزیان

١٣٨- آیدا غلام‌ویسی ١٣٩- امین چیره ١٤٠- احمد مقیمی ١٤١- اسماعیل قهرمانی ١٤٢- عادل نصیری ١٤٣- سوسن محمدی

١٤٤- ستار آویهنگ ١٤٥- جمیله آزادی ١٤٦- شهرام وحدانی ١٤٧- کاظم عباسی ١٤٨- شیدا کریمی ١٤٩- نجم‌الدین شریفی

١٥٠- خلیل محمدی ١٥١- فرشید غفارنژاد ١٥٢- کاوه کریمی ١٥٣- فرنوش رسولی ١٥٤- گلاویژ رستمی

١٥٥- هاشم محمدنژاد ١٥٦- خالد باغیاری ١٥٧- خلیل غزلی ١٥٨- سعید سنندجی ١٥٩- خالد شفیعی ١٦٠- کامران دباغیان

١٦١- گلستان مردانی ١٦٣- کاکه‌خان نیکبخت ١٦٤- بارزان تابا ١٦٥- مسعود کوثری ١٦٦- هیوا سلیمی

١٦٧- سامرند کاشانی ١٦٨- آزاد محمدزاده ١٦٩- حامد کهنه‌پوشی ١٧٠- سهند وهابی‌فر ١٧١- هیوا امجدی

١٧٢- فشین جنیانی ١٧٣- عدنان گویلی ١٧٤- علیرضا قادری ١٧٥- سالار محمدی ١٧٦- ژیان ناصری ١٧٧- هدایت قادری

١٧٨- رفیق صوفی ١٧٩- یوسف اردلان ١٨٠- ویس کریمی  ١٨١- اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

١٨٣- بختیار خانعلی‌پور ١٨٢- ژیان عباسی١٨٤- طاهر پوربداغی ١٨٥- احمد باب ١٨٦- اقبال باپیری ١٨٧- روژین امینی

١٨٨- مظفر شاهسواری ١٨٩- شورش رشیدی ١٩٠- امید عبداللهی ١٩١- محمد احمدی ١٩٢- فرزاد محمدپور

١٩٣- خسرو بهمنی ١٩٤- علی آشناگر ١٩٥- جلال آذری ١٩٦- کریم امینی ١٩٧- رئوف افسایی ١٩٨- شهرام سنجری

١٩٩- ساندرا محمد ٢٠٠- حامد کریمی ٢٠١- فواد سلطانی ٢٠٢- چاوان باباخانی ٢٠٣- کویستان کیانی ٢٠٤- شیلان مرادی

٢٠٥- سارا گوازی ٢٠٦- کامران غنچه‌گولان ٢٠٧- آکو انوری ٢٠٨- محمد کریمی ٢٠٩- شاهرخ نقدی ٢١٠- سعید خلیلی

٢١١- آکام محمد ٢١٢- مهران کریمی ٢١٣- خالد عباسی ٢١٤- شنو احمدی ٢١٥- اسد گلچینی ٢١٦- شجاع ابراهیمی

٢١٧- روناک محمودی ٢١٨- سیروان پرتونوری ٢١٩- عادل الیاسی ٢٢٠- آکام امانی ٢٢١- جمیله عبداللهی

٢٢٢- دریا سلیمی ٢٢٣- منصور سعیدی ٢٢٤- قادر رحیمی ٢٢٥- شیردل زارعی ٢٢٦- ابراهیم قادری ٢٢٧- لقمان یوسفی

٢٢٨- دلخواز محمد امین ٢٢٩- روزا امانی ٢٣٠- موسی بهرامی ٢٣١- انور علی ٢٣٢- شلیر کریمیان ٢٣٣- آزاد عبدالله‌زاده

٢٣٤- عابد کریمی ٢٣٥- عزیز یوسفی ٢٣٦- جعفر عبدینی ٢٣٧- احمد شریفی ٢٣٨- محسن شمس ٢٣٩- کانی کرم‌پور

٢٤٠- زانا سعیدزاده ٢٤١- سیروس محمدی ٢٤١- شریفه رسولی ٢٤٣- گوهر محمدزاده ٢٤٤- فردین ساعدموچشی

٢٤٥- شکیب سماواتی ٢٤٦- امیر اسماعیل‌پور ٢٤٧- ریزان حمیدی ٢٤٨- پریا عزیزی ٢٤٩- چیاکو محمدی

٢٥٠- آرام دیوارگر ٢٥١- سوما شاه‌کرمی ٢٥٢- سامان نرگسی ٢٥٣- کاوه احمدی ٢٥٤- صادق زندی ٢٥٥- محسن قبادی

٢٥٦- آکام کردستانی ٢٥٧- سمیه شاکری ٢٥٨- محسن اسکندری ٢٥٩- صلاح گرامیان ٢٦٠- یدی ملکی

٢٦١- جمیله سهراب‌زاده ٢٦٢- امیر احمدپوریان ٢٦٣- منیره ذولفقاریانی‌پور ٢٦٤- جمیله خدایی ٢٦٥- کیومرث ویسی

٢٦٦- چیاکو فاتحی ٢٦٧- فرزانه نیکبخت ٢٦٨- دانیال نصرتی ٢٦٩- رایان امانی ٢٧٠- صباح بستانی ٢٧١- مهین دارائی

٢٧٢- شهرام دانش ٢٧٣- کویستان داوودی ٢٧٤- سیروس محمدمرادی ٢٧٥- عبدالله صالح ٢٧٦- هیوا مجیدزاده

٢٧٧- کیهان وکیلی ٢٧٨- افضل رضاییان‌دلویی ٢٧٩- احمد اسکندری ٢٨٠- امین مرادی ٢٨١- شهرام کمونیست

٢٨٢- چگوارا هاوانا ٢٨٣- هلمت پایبندی ٢٨٤- محسن شیخی ٢٨٥- ناصر طاهری ٢٨٦- جمال بزرگ پور

٢٨٧- صالح پایبندی ٢٨٨- نسترن پایبندی ٢٨٩- ندا پایبندی ٢٩٠- نصرت قوامی ٢٩١- اشکان پایبندی ٢٩٢- آیلین پایبندی

٢٩٣- دکتر بیژن مدانلو ٢٩٤- اینگو ماری ٢٩٥- نیلوفر اسدی ٢٩٦- زانیار رستمی ٢٩٧- زامیار رستمی

٢٩٨- سینا ابراهیمیان پور ٢٩٩- جلیل امجدی ٣٠٠- کریم امانی ٣٠١- بهرام رحمانی ٣٠٢- فرهاد مجیدی

٣٠٣- ژیلا احمدی ٣٠٤- سیروان سهرابی ٣٠٥- کیومرث سهیلی‌فر ٣٠٦- جهانگیر نصرتی ٣٠٧- اقبال شهبازی

٣٠٨- رزگار احمدی ٣٠٩- حماد شیبانی ٣١٠- هما کریمی ٣١١- پویا توانا ٣١٢- فرمیسک کردستانی ٣١٣- بختیار

٣١٤- روناک عبرت‌گیر ٣١٥- کبری اسماعیل‌زاده ٣١٦- فاطمه بادار ٣١٧- ایوب دباغیان ٣١٨- یدی نادری

٣١٩- علی درویشی ٣٢٠- جمال محزونی ٣٢١- عزیز گنج‌علی ٣٢٢- شهرام کمونیست ٣٢٣- صالح وثوقی

٣٢٤- جمیله خدایی ٣٢٥- بهنام گله‌داری ٣٢٦- بیان زندی ٣٢٧- عمر معروفی ٣٢٨- علی عبدالله‌پور ٣٢٩- سیاوش شریعتی

٣٣٠- چیا ویسانی ٣٣١- پیام امانی ٣٣٢- ئالا صالحی ٣٣٣- احمد صالحی ٣٣٤- همینه محمدی ٣٣٥- کمال میرزاده

٣٣٦- عباس گویلی ٣٣٧- پروانه بکاه ٣٣٨- شاهو شریفی ٣٣٩- عثمان خلیلی ٣٤٠- کریم احمدی ٣٤١- حمید قمری

٣٤٢- عابد کریمی ٣٤٣- عباس ایاغ ٣٤٤- سروه گل‌آور ٣٤٥- سارا عزیزی ٣٤٦- چیا بخارایی ٣٤٧- لقمان فاروقی

٣٤٨- فرهاد فتاحی ٣٤٩- ثریا ساتوری ٣٥٠- یوسف خلیلی ٣٥١- رحیم امینی ٣٥٢- محمد الهی ٣٥٣- جلال وهابی‌فر

٣٥٤- رحمت فاتحی ٣٥٥- محمد‌حسین رضایی ٣٥٦- لقمان ویسی  ٣٥٧- برهان محمدی ٣٥٨- احمد کاوسیان

٣٥٩- ایران خاکباز  ٣٦٠- یدی خلیلی ٣٦١- محمد محمدی ٣٦٢- کیومرث بهرامی ٣٦٣- روناک امجدی

٣٦٤- علی محمد امین ٣٦٥- مصطفی بهمنی ٣٦٦- آزاد مصطفی‌زاده ٣٦٧- محمد سعادت‌منش ٣٦٨- شهرام زارعی

٣٦٩- سیروان فروتن ٣٧٠- حیدر عبداللهی ٣٧١- صالح پالانی ٣٧٢- سلام زیجی ٣٧٣- ابراهیم رستمی ٣٧٤- عباس گویلی

٣٧٥- منصور عزیزی ٣٧٦- احمد بازگر ٣٧٧- شعیب ذکریایی ٣٧٨- حسن حسام ٣٧٩- حسین حمیدی

٣٨٠- کوماس شهبازی  ٣٨١- رسطو گله‌داری ٣٨٢- امیر کریمیان ٣٨٣- گیتی تبریزی ٣٨٤- عباس گویلی

٣٨٥- ماجد الهی ٣٨٦- فاتح بیگی ٣٨٧- چیمن جوانرودی ٣٨٨- هیرش عسگری ٣٨٩- کریم محمدی

٣٩٠- جمشید مدرس‌اول٣٩١- فاطمه اقدامی ٣٩٢- یحیی آویهنگ  ٣٩٣- صلاح کمالی ٣٩٤- مهوش حمیدی

٣٩٥- سینا ابراهیم‌پور ٣٩٦- سوما خاتونی ٣٩٧- احمد سلیمانی  ٣٩٨- آکو آذرباد ٣٩٩- هیوا اسماعیلی ٤٠٠- بهرام مرادی

٤٠١- سلیمان امین‌زاده ٤٠٢- کیومرث ندیمی ٤٠٣- حبیب‌الله مرادی ٤٠٤- کاظم کرمی ٤٠٥- سریاس ندیمی

٤٠٦- ابراهیم کریم‌پور ٤٠٧- فایق لاله ٤٠٨- گلمراد عزیزی ٤٠٩- کژال بلوری ٤١٠- آرام رستاد ٤١١- رویا کاظمی

٤١٢- رضا پایا ٤١٣- شیوا کریمیان ٤١٤- بهروز صلواتی ٤١٥- گیتی راجی ٤١٦- جمیل نظرگاهی ٤١٧- لیلا محمدی

٤١٨- خالد نودشه ٤١٩- فایق شهسواری ٤٢٠- فرهاد رسولی ٤٢١- رحیم محمودی ٤٢٢- روژا اردلان

٤٢٣- صالح رحیمی‌فر ٤٢٤- بختیار اتابک ٤٢٥- فرهاد محمدی ٤٢٦- هاشم رضایی ٤٢٧- محمد رحیمی

٤٢٨- سعدی احمدی ٤٢٩- گلناز گل‌محمدی ٤٣٠- نجم‌الدین محمودزاده ٤٣١- علی بزرگ‌پناه ٤٣٢- ماجد عبدالله‌زاده

٤٣٣- پوریا فکوریان ٤٣٤- نجم‌الدین شریفی ٤٣٥- محمد فتحی ٤٣٦- گلاله آقابرایی ٤٣٧- رضا جانه‌ای

٤٣٨- کامیار چنگایی ٤٣٩- عباس گویلی ٤٤٠- سلیم محمدی ٤٤١- خلیل حواری‌نسب ٤٤٢- دابان محمد احمد

٤٤٣- بلال عثمان حسن ٤٤٤- کاروان محمد ٤٤٥- دارو دابان محمد ٤٤٦- جبتر حسین محمود ٤٤٧- شهلا قادری

٤٤٨- سیروان عبدالله قادر ٤٤٩- محی‌الدین علی عبدالله ٤٥٠- سانا امجدی ٤٥١- پشکو انور ٤٥٢- شاخوان عبدالله

٤٥٣- زائر محمد ٤٥٤- سارو انور ٤٥٥- طه محمد ٤٥٦- آزاد توفیق ٤٥٧- سیفان حاجی‌حسین ٤٥٨- آرام زیرک عثمان

٤٥٩- محسن محمدی ٤٦٠- زیاد جبار ٤٦١- هه‌ژار حاجی احمد ٤٦٢- احمد محمد‌صالح ٤٦٣- هه‌نر محمد‌صالح

٤٦٤- سروان احمد محمد ٤٦٥- سوران احمد محمد ٤٦٦- ادریس حسن ٤٦٧- انور فتح‌اللهی ٤٦٨- کاردو فتح‌الله

٤٦٩- ساروان فتح‌الله ٤٧٠- کامیل میرانی ٤٧١- علی میرانی ٤٧٢- میترا ستاری ٤٧٣- کمال ستاری ٤٧٤- مسعود فرجی

٤٧٥- نادر رحمانی ٤٧٦- علی زندی‌دوست ٤٧٧- کاوه زندی‌دوست ٤٧٨- دابان سەرچناری ٤٧٩- هیاس عبدالله

٤٨٠- آرمین قادری ٤٨١- افشین مهردار ٤٨٢- بهمن مردوخی ٤٨٣- وریا احمدی ٤٨٤- علی محمود٤٨٥- سیامند هوزان

٤٨۶- علی رشتیانی ٤٨٧- دلنیا رحیمی ٤٨٨- ابراهیم شاه‌محمدنژاد ٤٨٩- لقمان عباسی٤٩٠- شاهین خلیلی

٤٩١- عرفان مروت‌جو ٤٩٢- امید گلسرخی ٤٩٣- کاردو انور ٤٩٤- خبات بیسارانی ٤٩۵- بیان مرادخانی

٤٩۶- فرهاد پیروتی ٤٩٧- پرویز راستگو ٤٩٨- بختیار جانعلی‌پور ٤٩٩- رضا خلیلی ۵٠٠- احمد احمدی

۵٠١- پریسا عبیدی ۵٠٢- بیان زندی ۵٠٣- نادر کرباسی ٥٠٤- علی قادری ۵٠۵- حسین جانه‌ای ۵٠۶- رضا آخکند

۵٠٧- رشید علیزاده ۵٠٨- سوران زکی ۵٠۹- اسعد حاجی‌حسنی ۵١٠- مهین شعبانی ۵١١- کاوان صنیعی

۵١۲- عزیز عارفی ۵١۳- فرشید رشیدی ۵١٤- کامبیز فاتحی ۵١۵- حسین محمدی ۵١۶- داریوش نویدی

۵١٧- ابراهیم لاک ۵١٨- رحیم یزدان‌پرست ۵١٩- ابراهیم احمدیان ۵٢٠- سلیمان سبک‌بار ۵٢١- شلیر آریایی

٥٢٢- چیا محمدی ٥٢٣- نعمت کاووسی ٥٢٤- موطلب انوری ٥٢٥- پروین سولین ٥٢٦- شورش صالحی

٥٢٧- بهروز مردوخی ٥٢٨- فرزاد محمدی ٥٢٩- کیانوش کشتی‌آرا ٥٣٠- کاوە کشتی‌آرا ۵۳۱- کامیار کشتی‌آرا

٥٣٢- چیمن همتی ٥٣٣- حسین علیزادە ٥٣٤- فخرە قربانیان٥٣٥- شایان آژند ٥٣٦- یدی بیگلری ٥٣٧- فرهاد محمدی

٥٣٩- جمیله سهراب‌زاده ٥٤٠- محمد محمدی٥٤١- امید نادرپور ٥٤٢- ماجد الهی ٥٤٣- کوین هوفمن ٥٤٤- فرید زویداد

٥٤٥- میلاد قماش‌حاجی ٥٤٦- رامین نادرپور   ٥٤٤- سامان صابری ۵٤٥- امیر رستمی ۵٤٦- میلاد محمدی

۵٤٧- روژ کوبانی ۵٤٨- ادهم علی ٥٤٩- کریستینا یاکوبسن ۵۵۰- میکایل جانسن ۵۵۱- هه‌ژار علی ۵۵۲- کوین هوفمن

۵۵۳- فرید زویداد ۵۵٤- میلاد قماش‌حاجی ۵۵۵-رامین نادرپور ۵۵٦- کاوه خوشدل ٥٥٧- خالق احمدنژاد

٥٥٨- سارا اسدی ٥٥٩- محی‌الدین خلیلی ٥٦٠- سیمین مردوخ ٥٦١- مهری کنعانیان ٥٦٢- مهرنوش موسوی

٥٦٣- عزیز یوسفی ٥٦٤- فرزاد محمدی ٥٦٥- اکبر مرادیانی ٥٦٦- بهنام چنگائی ٥٦٧- لقمان یوسفی    

٥٦٨- بهراد بستانی ٥٦٩- آروین سلیمی ٥٧٠- کامیار بستانی ٥٧١-گلاله کریمی ٥٧٢- گلنار رحیمی ٥٧٣- مهین سلطانی

۵۷٤- امیر رادیو پیام کانادا   ٥٧٥- عرفان ویسی ٥٧٦- محمدعلی ویسی ٥٧٧- مولود کاظمی ٥٧٨- عبداللە ویسی

٥٧٩- مصلح ریبوار ٥٨٠- چنور مکی  ٥٨١- نسرین محمدامینی ٥٨٢- حسن شریفی ٥٨٣- عبدالله دادائی‌نژاد

٥٨٤- عبداللە جهان‌وطن ٥٨٥- امیر حسین ٥٨٦- زانیار تورجانی ٥٨٧- ابراهیم حسینی ٥٨٨- عثمان احمدی

٥٨٩- کمال رشیدی ٥٩٠- مینا سلطانی ٥٩١- حسن فیروزی ٥٩٢- رضا منوچهری ٥٩٣- احمد مستی‌پور

٥٩٤- محمد یعقوبی ٥٩٥- فرشید صالحی ٥٩٦- صباح مریوان٥٩٧- محمد صدیقی ٥٩٨- مختار ایازی

٥٩٩- شقایق حمید ٦٠٠- شهلا محمدزاده ٦٠١- چیمن علی ٦٠٢- بشرا محمد ٦٠٣- رضا مرادی ٦٠٤- علی حسن‌پور

۶۰۵- خالد نقشی ۶۰۶- ناصر گودرزی ٦٠٧- حسن تختی ٦٠٨- محمدکریم احمدی ٦٠٩- انور قبادی ٦١٠- حسین کلاه‌قوچی

٦١١- گلاویژ عثمانی ٦١٢- حسوه محمد ۶۱۳- محمد امین ۶۱٤- هیرش فتحی ٦١٥- شهناز خندانی  ٦١٦- عارف آریا ٦١٧- محمد احمدی ۶۱۸- نجمه‌الدین محمدزاده ۶۱۸- شهین حیدری ٦١٩- رسول بلوچ ٦٢٠- پری تاجوانچی ٦٢١- مرتضی زندیان ٦٢٢- سیاوش شریعتی ٦٢٣- شهلا  حیدری