حزب کمونیست ایران

اعمال تحریم های جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی

بریتانیا روز پنجشنبه 15 تیر ماه تحریم‌های بیشتری را علیه مقامات و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خواند، وضع کرد.

تحریم‌های جدید علیه مقامات مسئول زندان‌های رژیم و نهادهای حکومتی مرتبط با امنیت سایبری از جمله فرماندهی دفاع سایبری سپاه تروریستی اعمال شده است.این تحریم‌های اعمال شده  شامل ممنوعیت سفر و همچنین مسدود کردن دارایی‌ها است که مانع از تجارت شرکت‌های بریتانیایی با تحریم‌شدگان می‌شود.همچنین بریتانیا همراه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده، با اشاره به سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی پس از قتل حکومتی ژینا امینی توسط گشت ارشاد در شهریور گذشته، دورهای متعدد تحریم را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است.