حزب کمونیست ایران

افزایش آمارقربانیان حمله به بیمارستان کابل

وزارت بهداشت افغانستان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه اعلام کرده که شمار قربانیان حمله به بیمارستان کابل به ۲۴ نفر افزایش یافته و شمار زخمی‌ها نیز ۱۶ نفر است.

زایشگاه ۱۰۰ تختی دشت برچی در غرب کابل روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و درگیری برای ساعت‌ها ادامه داشت. به گفته شاهدان در زمان حمله شماری از زنان در حال زایمان بودند که هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفتند. نوزدان تازه متولد شده و ماماها نیز در میان کشته شدگان هستند.