حزب کمونیست ایران

افزایش آمار آزار جنسی دختران و زنان معلول در افغانستان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد که زنان و دختران معلول در افغانستان اغلب در معرض سو‌ء استفاده جنسی و برخوردهای تبعیض آمیز قرار دارند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر گزارشی ۳۱ صفحه‌ای از موارد متعدد بدرفتاری نظام‌مند با دختران و زنان معلول در افغانستان تهیه کرده که در آن آمده است، “زنان و دختران دچار معلولیت در افغانستان، در استفاده و دسترسی به کمک های دولتی، مراقبت های بهداشتی و ثبت نام مدارس با موانع، تبعیض و آزار جنسی روبرو هستند.” این گزارش تحت عنوان «معلولیت ضعف نیست؛ تبعیض و موانع زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان» به تشریح موانع و مزاحمت‌های روزمره‌‌ای می‌پردازد که زنان و دختران معلول افغانستانی در این کشور با آن مواجه هستند. در این گزارش همچنین از امتناع مدارس و مراکز آموزشی برای پذیرش کودکان معلول،‌ نبود وسايل حمل و نقل مناسب و عدم تمایل خانواده ها برای فرستادن فرزندان معلول به مدارس به عنوان مهمترین دلایل این محرومیت یاد شده است.