حزب کمونیست ایران

افزایش آمار بیکاران در آمریکا

بنا به گزارشات منتشره، آمار کسانی که از اواسط ماه مارس، برای دریافت حق بیکاری در آمریکا ثبت نام کرده اند به بیش از 33 میلیون نفر رسیده است.

به دنبال شیوع کرونا مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر آمریکا تعطیل شد.در آمار هفتگی اداره کار که روز جمعه 19 اردیبهشت ماه منتشر شده است هفته گذشته نزدیک به 3.2 میلیون آمریکایی پرسشنامه دریافت حق بیکاری را پر کردند. این آمار در مقایسه با آمار  هفته قبلی که بیش از 3.8 میلیون نفر بود، تعداد کمتری را نشان می‌دهد. اما همچنان میزان بیکاری بیشتر از حتی دوران رکود سال ۲۰۰۸ است.