حزب کمونیست ایران

افزایش آمار بیکاری در آمریکا

با ادامه اعمال تدابیر محدودکننده مرتبط با اپیدمی کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده، وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که فقط در یک هفته گذشته ۵/۲۵ میلیون نفر دیگر در این کشور بیکار شده اند.

به این ترتیب، حدود ۲۲ میلیون آمریکایی در ظرف یک ماه گذشته مشاغل خود را از دست دادند که این شدیدترین موج بیکاری در ظرف یک قرن گذشته در ایالات متحده است. هفته گذشته مقام های فدرال اعلام کرده بودند که ۶/۶ میلیون نفر در سراسر آمریکا فرم‌های مربوط به بیکاری پر کرده اند. هم اکنون در آمریکا به دلیل شیوع کرونا یک نوع تعطیلی عمومی برقرار است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را متوقف کرده و بعضی از کسب و کارهای کوچک مجبور به اخراج کارمندان خود شده اند. نرخ بیکاری به حداقل ۱۳ درصد رسیده است. برخی ناظران انتظار دارند که این رقم به زودی به حدود ۲۰ درصد نیز برسد.