حزب کمونیست ایران

افزایش آمار قربانیان اعتیاد در سال ۹۸

سازمان پزشکی قانونی رژیم گزارش کرد آمار قربانیان اعتیاد سال ۱۳۹۸ در ایران با ۲۱/۸ درصد افزایش به چهار هزار و ۴۷۲ نفر رسید.

 به گزارش منتشره، سال ۱۳۹۷ بیش از سه هزار و ۶۷۰ نفر قربانی اعتیاد شدند که این آمار در سال ۱۳۹۸ رشدی ۲۱/۸ درصدی را نشان می‌دهد.  براساس این گزارش، استان‌های تهران با هزار و ۱۴۴، فارس با ۴۰۱ و خراسان رضوی با ۳۲۳ فوتی در رده نخست جدول قربانیان سال ۹۸ قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که   از نظر سنی هم ۵.۱ درصد این قربانیان کمتر از ۱۸ سال و ۲۷.۱ درصد هم ۱۸ تا ۲۹ سال داشته‌اند.