حزب کمونیست ایران

افزایش اعتراضات در فرانسه

روز شنبه 10 تیرماه ناآرامی‌ها در سراسر فرانسه گسترش یافت و شهرهایی مانند مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ، لیل و پاریس عرصه تقابل معترضین با نیروهای پلیس بود.

براساس گزارشات منتشر شده،دولت فرانسه ۴۵ هزار مامور پلیس و خودروهای زرهی را در خیابان‌ها مستقر کرده است.شدت موج تظاهرات در فرانسه باعث درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس و غارت فروشگاه‌ها در چند شهر شده است.ناآرامی‌های اعتراضی در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک مامور پلیس، نوجوانی را در حومه‌ پاریس به ضرب گلوله کشت.از آن به بعد معترضان به خیابان‌ها ریخته و ساختمان‌ها و وسایل نقلیه را به آتش کشیده و فروشگاه‌ها را غارت کردند.گفتنی است که این تظاهرات باعث به خیابان آمدن گروه های دیگری از شهروندان فرانسه همچون کشاورزان، بازنشستگان و کارگران شده است.