حزب کمونیست ایران

افزایش افراد بی‌خانمان در سراسر کشور

به دنبال افزایش بی‌سابقه رهن و اجاره خانه و ناتوانی بخش مهمی از جامعه در تامین مسکن، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند.

در همین راستا، رسانه‌های اجتماعی از افزایش پدیده‌هایی چون گورخوابی، کارتن‌ خوابی و پارک‌خوابی خبر می‌دهند. در تازه‌ترین گزارش، یکی از خبرنگاران ساکن شهرستان کرج از زندگی یک مادر و فرزندانش  در داخل یک چادر و در یکی از پارک‌های این شهرستان گزارشی تهیه کرده است.