حزب کمونیست ایران

افزایش بحران کمبود آب در ایران

در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، گزارش شده که برخی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل «تنش آبی» از سکنه خالی شده است.

وجود تنش آبی در کهگیلویه و بویراحمد در حالی است که به گفته  مقامات دولتی، این استان از ۱۰ درصد آب کشور برخوردار است. در سال‌های اخیر، کمبود آب به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی ایران موجب اعتراضات پی‌درپی و گسترده مردم نسبت به مدیریت ناکارآمد آب از سوی دولت شده است. این پر حال است که  پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده که فقط طی یک سال، به دلیل بحران بی‌آبی و پیامدهای آن «۱۰ هزار خانوار» از شهر زابل و مناطق اطراف آن به مناطق دیگر ایران مهاجرت کردند. گفتنی است در ماه‌های اخیر بحران کمبود آب به مناطق شمال کشور نیز که معمولاً بارش‌های بیشتری در آنجا صورت می‌گیرد، گسترش یافته است.