حزب کمونیست ایران

افزایش بی سابقه تولد نوزادان از مادران کودک همسر

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ و همچنین  69 هزار نوزاد  از مادران ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شده اند.

بررسی آمار سالانه حاکی از آن است که در دهه اخیر بیش از ۱۵ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران فرزند به دنیا آورده‌اند، بعلاوه بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اذعان دارند گروه سنی مادران ۱۰ تا ۱۹ سال برای فرزندآوری، گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند. گفتنی است، در ایران و براساس قانون رژیم جمهوری اسلامی، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است، اما با موافقت پدر و با تشخیص دادگاه می‌‌توان با دختران کوچک‌تر از ۱۳ سال هم ازدواج کرد.