حزب کمونیست ایران

افزایش تعداد اعدام شدگان در زندان قزلحصار کرج

با احراز هویت سه زندانی دیگر که سحرگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه در زندان قزلحصار کرج اعدام شده اند، تعداد اعدام شدگان روز جاری در این زندان به پنج تن افزایش یافت.

براساس گزارشات منتشرشده،هویت این زندانیان اعدام شده به نام های “احسان حداد، عباس انارکی، بهروز (نام خانوادگی نامشخص) اهل ورامین، صادق تاجیک، تبعه کشور افغانستان و یدالله فروخی” احراز شده است.لازم به ذکر است که روز گذشته هویت دو تن از آنها احراز شده بودند.سه نفر از این زندانیان به اتهام قتل و بقیه زندانیان اعدام شده به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.گفتنی است که این پنج زندانی به همراه سه زندانی دیگر روز سه شنبه به سلول های انفرادی زندان قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شدند.