حزب کمونیست ایران

افزایش تعداد شهروندان بازداشت شده در زاهدان

طی روزهای اخیر، تعداد پر شماری از شهروندان در زاهدان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.

خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار چند گزارش مجموعا از بازداشت ۶۴ نفر خبر داده و افراد بازداشت شده را “ارازل و اوباش”، “سارقان مسلح”، “عوامل مرتبط با خارج از کشور و یک گروه تروریستی” خوانده اند. با این حال برخی خبرگزاری ها نیز از بازداشت دستکم ۱۰۴ تن از شهروند بلوچ خبر داده اند که هویت پنج تن از این شهروندان محمد براهویی، الیاس براهویی، نعمت الله سرگلزایی، احسان سرگلزایی و علی براهویی عنوان شده است. براساس این گزارشات، طی چهار روز گذشته، دستکم ۱۰۴ شهروند در محلات مختلفی در زاهدان از جمله بازار مشترک، خیابان کوثر، بعثت و پارک کودک و مناطق دیگر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش از هویت برخی از بازداشت شدگان، دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.