حزب کمونیست ایران

افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در جهان

بنابه گزاراشات منتشره، تا صبح روز پنجشنبه 1 خرداد ماه، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از مرز پنج میلیون نفر گذشت و تعداد جان‌باختگان از ۳۲۸ هزار و ۱۰۰ نفر فراتر رفته است.

برپایه گزارشات مزبور، در این میان آمریکا با بیش از یک میلیون و ۵۵۱ هزار نفر مبتلا و روسیه با بیش از ۳۰۸ هزار و ۷۰۰ نفر، بیشترین تعداد مبتلایان در جهان را دارند. از سوی دیگر آمریکا با بیش از ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر جان‌باخته و بریتانیا با بیش از ۳۵ هزار و ۷۰۰ نفر بیشترین تعداد جان‌باختگان را به ثبت رسانده‌اند. از تعداد ۹۱ هزار مورد جدیدی که در آغاز این هفته گزارش شده، یک سوم متعلق به آمریکای جنوبی و ۲۰ درصد متعلق به اروپا و آمریکاست. بیشترین میزان شیوع کرونا در آمریکای جنوبی متعلق به برزیل است که با بیش از ۲۹۱ هزار و ۵۰۰ نفر مبتلا در رتبه سوم جهانی قرار گرفته و تعداد فزاینده جان‌باختگان در آن از ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رفته است.