حزب کمونیست ایران

افزایش تعداد گرسنگان در جهان

به دنبال شیوع کرونا در کشور‌های مختلف جهان تعداد گرسنگان تحت پوشش سازمان ملل با رشد دو برابری به ۲۶۵ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش منتشره، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در گفتگویی خبری نسبت به وقوع قحطی فراگیر که در تاریخ دیده نشده، هشدار داد. وی درباره تاثیر شیوع کرونا بر افزایش تعداد گرسنگان حرف می‌زد، عنوان کرد: ما روزانه ۱۰۰ میلیون نفر را غذا می‌دهیم و ۳۰ میلیون نفر دیگر برای تامین غذای خود به ما کاملا وابسته‌اند. با شیوع بیماری، ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این جمع اضافه شده و اکنون ۲۶۵ میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند. ما باید به سرعت این مسائل را حل کنیم وگرنه با قحطی‌هایی مواجه می‌شویم که در تاریخ دیده نشده است.