حزب کمونیست ایران

افزایش تنش بین روسیه و اوکراین

اعزام نیروهای روسیه به مرز اوکراین، تنش را در این منطقه افزایش داده است. این در حالی است که روسیه در هفته‌های گذشته دهها هزار سرباز را به مرزهای خود با اوکراین گسیل کرد.

در پی این اقدامات، نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافته است. در مقابل، روسیه اوکراین را متهم به اقدامات تحریک‌آمیز کرده است. اوکراین در تلافی اعزام سربازان روسی به مرزهای شرقی‌اش یک بار دیگر تاریخ حضور نیروهای ناتو در این کشور را تمدید کرد. بر اساس قانونی که روز سه‌شنبه 23 آذرماه در کیف تصویب شد، در سال آینده میلادی همانند سال جاری نیروهای ناتو اجازه دارند تمام سال و با چهار هزار سرباز که نیمی از آنها آمریکایی هستند در خاک اوکراین مستقر باشند.