حزب کمونیست ایران

افزایش تنش های بین کره شمالی و جنوبی

روز چهارشنبه 28 خردادماه،کره شمالی در رویکردی تهدیدآمیز اعلام کرد که قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای این کشور با همسایه جنوبی خود تقویت کند.

این اقدام که قرار است با اعزام نیروی نظامی به سوی مرزها و بازسازی برخی پست‌های نگهبانی در منطقه حائل غیرنظامی همراه شود تنش میان این دو کشور را در پی انهدام ساختمان دفتر ارتباطات این کشور با کره جنوبی در منطقه مرزی کائسونگ تشدید می‌کند.این تهدید در حالی است که رهبر کره شمالی پیشتر نسبت به پخش هوایی اعلامیه‌های تبلیغاتی از سوی کره جنوبی به شدت اعتراض کرده و با محکوم کردن آنچه «اقدامات تحریک آمیز و ضد کره شمالی» خوانده شد احتمال لشگر‌کشی به سوی مرزهای این کشور با همسایه جنوبی را منتفی ندانسته بود.گفتنی است کره شمالی همچنین در راستای تغییر رفتار با کره جنوبی پیشنهاد گفتگو با نمایندگان کره جنوبی را رد کرده است.