حزب کمونیست ایران

افزایش تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران در افغانستان

نهاد “نی” ، حامی رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده که بررسی تازه آنها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته ۱۱ خبرنگار در افغانستان کشته شده که چهل درصد آنان زنان هستند.

این نهاد در گزارش اخیر خود وضعیت خبرنگاران در شهرهای کابل،‌ مزار شریف، ننگرهار، هرات و قندهار را بررسی کرده است. براساس این ارزیابی کار خبرنگاران زن بیشتر محدود به داخل دفاتر شده است. ارزیابی این نهاد نشان می‌دهد که با افزایش تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران افغانستانی، ۲۰۰ خبرنگار زن ترک وظیفه کرده و ۵۰ خبرنگار از جمله ۱۵ خبرنگار زن نیز از افغانستان خارج شده‌اند.