حزب کمونیست ایران

افزایش جمعیت بیکاران جهان

سازمان ملل متحد روز پنجنشبه 10 بهمن ماه اعلام کرد حدود نیم میلیارد نفر در جهان بیکار بوده یا دچار بیکاری پنهان هستند.

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد بیش از 470 میلیون نفر در سرتاسر جهان بیکار هستند و نبود شغل مناسب سهم عمده‌ای در بروز ناآرامی‌های اجتماعی در جهان دارد. این سازمان پیش‌بینی کرد سال 2020 شاهد اضافه شدن 190 و نیم میلیون نفر دیگر به لیست بیکاران خواهد بود، در حالی که این رقم برای سال 2019 میلادی 188 میلیون نفر ثبت شد. به گفته این نهاد بین‌المللی در حال حاضر حدود 285 میلیون نفر در جهان در بیکاری پنهان به سر می‌برند.