حزب کمونیست ایران

افزایش حملات حوثی ها به مناطقی در عربستان

گزارشات منتشره حاکی است که حوثی های یمن بر حملات خود به عربستان سعودی افزوده اند.

روز پنج شنبه 31 مردادماه، شبه نظامیان حوثی خبر دادند که بار دیگر حمله پهپادی به عربستان انجام داده اند. حوثی های یمن با حمایت جمهوری اسلامی با ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ چند ساله است. گزارش ها حاکی است که در یک ماه اخیر حوثی ها بر حملات خود افزودند بطوریکه در پند روز گذشته  آنها بار دیگر به یک پایگاه در  عربستان حمله کردند. گفتنی است، سازمان ملل متحد وضعیت یمن را بدترین فاجعه انسانی جهان خوانده است.