حزب کمونیست ایران

افزایش خشونت خانگی در هند

“کمیسیون ملی هند برای زنان” از افزایش قابل توجه خشونت خانگی از زمان آغاز قرنطینیه در شهرهای مختلف این کشور به دلیل شیوع کرونا خبر داد.

برپایه این گزارش، زنان هندی که مورد خشونت خانگی واقع شده‌اند، ناچارند تا پایان زمان قرنطینه گسترده شهرها در هند با تعدی‌گران در یک خانه سر کنند. این کمیسیون اعلام کرد که ۵۸۷ مورد خشونت خانگی بین ۲۳ مارس و ۱۶ آوریل ثبت شده است. بر اساس یک آمارگیری در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ مشخص شد که یک سوم زنان هند تجربه خشونت خانگی داشته‌اند، اما کمتر از یک درصد آنها از پلیس کمک خواسته‌اند. همزمان در بیشتر کشورها افزایش قابل توجه خشونت خانگی گزارش شده است. این گزارش‌ها موجب شد که دبیر کل سازمان ملل از دولت‌ها بخواهد که در هنگامه بسته شدن خدمات عمومی و محدودیت آمد و شد، توجه خاصی را به جلوگیری از «جهش ترسناک خشونت خانگی در جهان» نشان دهند.