حزب کمونیست ایران

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

معاون وزارت امور زنان افغانستان روز دوشبنه  30 تیر ماه اعلام کرد موارد حاد خشونت علیه زنان در این کشور در جریان قرنطینه کرونا افزایش چشمگیر داشته اس.

به گفته معاون وزارت امور زنان افغانستان در شش ماه دوم سال ۱۳۹۸، ۵۳۲۷ قضیه خشونت علیه زنان و در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ از جمله چهار ماه اخیر که دوره قرنطینه و وضعیت اضطراری کرونا بود ۲۵۸۲ قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. وی افزود که اگرچه آمار، کاهش موارد را نشان می‌دهد ولی در حقیقت قضایای جدی و شدید افزایش داشته اما قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمد و تعطیل بودن نهادهای رسیدگی به قضایای خشونت، باعث شده آمار پایین‌تری به ثبت برسد. به گفته او در چهار ماه گذشته تنها ۳۴ مورد قضیه خشونت حاد از جمله ۱۸ مورد قتل، ۷ مورد خودکشی، ۸ مورد مجروحیت شدید و ۱ مورد محکمه صحرایی در وزارت زنان ثبت شده است.