حزب کمونیست ایران

افزایش خشونت علیه زنان و دختران در همدان

‌به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم در همدان، خشونت علیه زنان و دختران در این استان ‌نزدیک به ۳۱ درصد افزایش یافته است.

بنا به گزارشات  در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۶۱ مورد خشونت علیه زنان و دختران روی داده است. این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳ مورد بوده یعنی ۳۰.۱ درصد افزایش داشته است. خشونت فیزیکی، جنسی،‌ عاطفی، روانی و اقتصادی را میتوان از انواع این خشونت‌ها عنوان کرد.