حزب کمونیست ایران

افزایش دوبرابریِ اعتصابات کارگری در چین

به گزارش خبرگزاری ژاپن به نقل از کارگران چینی،دولت به وعده‌های خود درباره رونق در دوران پساکرونا به ویژه در صنایع پوشاک و الکترونیک چین عمل نکرده است.

انبوهی از ویدئوهای اعتراضی کارگران در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی چینی در رابطه با حقوق معوقه پرداخت نشده یا امتناع از پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران منتشر شده است.در دوران پساکرونا بحران‌هایی مثل کاهش تقاضا،فشار زیادی بر کارخانه‌های کشور چین و کارگران آن وارد کرده است.اعتصابات کارگری پس از همه گیری کرونا به نقطه اوج جدیدی رسید و بسیاری از اعتراضات مربوط به کاهش تقاضا در تجارت بین‌المللی است که هم جنگ اوکراین و هم کرونا آن را تشدید کرد.قابل ذکر است که کارگران کارخانه‌های الکترونیک و پوشاک با ۶۶ اعتراض در کارخانه‌های الکترونیک و ۳۸ اعتراض در کارخانه‌های پوشاک در شش ماه اول،بیش از نیمی از اعتراضات بخش تولید را به خود اختصاص داده اند.