حزب کمونیست ایران

افزایش سرعت تخریب مراتع میانکاله مازندران

بنابر گزارشها، با وجود مخالفت فعالان مدنی و رئیس سازمان محیط زیست با پروژه احداث مجتمع پتروشیمی، پیمانکار این پروژه به فعالیت‌های خود سرعت داده و با شتاب بیشتری در حال تخریب مراتع این منطقه است.

پروژه پتروشیمی میانکاله در استان مازندران که می‌تواند زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر و گونه‌های دیگری از جانوران را با خطر مواجه کند، با مخالفت طیف گسترده‌ای از دوستداران محیط زیست و مرتع‌داران محلی مواجه شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله، باعث نابودی محیط زیست این منطقه شده و سرنوشتی مشابه هور‌العظیم در انتظار تالاب میانکاله خواهد بود.