حزب کمونیست ایران

افزایش شش درصدی تردد و نامعلوم بودن روند کاهش کرونا در ایران

مرکز مدیریت راه‌ها در ایران روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه (۲۰ آوریل) خبر داد که با رفع محدودیت ترددهای بین استانی بر میزان آنها ظرف ۲۴ ساعت گذشته شش درصد افزوده شده است.

بنا به گزارش منتشره، با برداشته شدن محدودیت تردد در میان شهرها و استان‌های ایران رفت و آمد در جاده‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. هم زمان با این افزایش و به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی در ایران روند کاهش کرونا هنوز روشن نیست.