حزب کمونیست ایران

افزایش شمار اعدام شدگان زندان رجایی شهر

سحرگاه روز پنجشنبه 30 بهمن ماه دو زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده‌اند.

این زندانیان چندی پیش از زندان تهران بزرگ جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند. با احتساب این دو زندانی شمار زندانیان اعدام شده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در این زندان تاکنون به ۹ تن رسیده است. گفتنی است روز چهارشنبه 28 بهمن ماه 7 تن از زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین که پیشتر به اتهام قتل بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان رجائی شهر منتقل شده بودند به دارآویخته شدند.