حزب کمونیست ایران

افزایش شمار بازداشت شدگان شهرهای مختلف کردستان

گزارشات رسیده حاکی است که شمار کسانی که  طی دو هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی رژیم در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدند، به بیش از ۶۷ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش ها، روز سه‌شنبه ۳۰ دی ۴ شهروند در پیرانشهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان به نام “پشتیوان نبی زرگتن”  فردی ۳۷ ساله بود که بعد از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شد. همچنین در روز پنجشنبه ۲بهمن یک شهروند اهل بوکان به نام «محی‌الدین شامه» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلوم منتقل شد. روز سه‌شنبه حداقل ۱۹نفر در بوکان بازداشت شدند. روز پنجشنبه نیز یک نفر به نام “عطا رحمان‌زاده” در سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مقام‌های حکومتی تاکنون هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری افراد بازداشت‌شده ارائه نکردند. گفتنی است این بازداشت‌ها در شهرهای بوکان، ربط، نقده، مهاباد، مریوان، سنندج، کلاترزان، سروآباد، پیرانشهر و کرمانشاه صورت گرفته است.