حزب کمونیست ایران

افزایش شمار خبرنگاران بازداشتی در سراسر جهان

در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۰ آذر از سوی سازمان “کمیته حفاظت از خبرنگاران” منتشر شد، آمده است که در سراسر جهان حداقل ۲۵۰ خبرنگار در زندان به سر می‌برند.

خبرنگاران منتقد در کشورهای مختلف جهان هزینه سنگینی برای شغل خود می‌پردازند؛ نگاه انتقادی آنها به بهای از دست دادن آزادی‌شان تمام می‌شود. بر اساس این گزارش بیشترین خبرنگاران در چین پشت میله‌های زندان‌اند. در آنجا دستکم ۴۸ خبرنگار زندانی هستند. پس از چین ترکیه قرار دارد. در پشت میله زندان‌های ترکیه ۴۷ خبرنگار از آزادی محروم شده‌اند. سال گذشته این رقم در ترکیه ۶۸ نفر بود و این کشور بزرگ‌ترین زندان خبرنگاران به شمار می‌رفت. کمیته حفاظت از خبرنگاران تاکید کرده است که در حال حاضر برای بسیاری از خبرنگاران در ترکیه پرونده‌های گوناگون در جریان است. هم‌چنین بسیاری از آنها پس از مدتی آزادی، دوباره به زندان بازگردانده می‌شوند.  در سومین رده، کشورهای عربستان سعودی و مصر با ۲۶ خبرنگار زندانی قرار دارند. گفتنی است ایران با ۱۱ خبرنگار زندانی در مقام ششم قرار دارد.