حزب کمونیست ایران

افزایش شمار قربانیان اعتراضات هند

به‌دنبال سرکوب اعتراضات مردم هند توسط  مامروان این کشور تعداد کشته‌شدگان در اعتراض به قانون تبعیض مذهبی به ۴۰ نفر رسید.

به گزارش منتشره تعداد قربانیان سرکوب مردم توسط نظامیان هندی تنها در ایالت اوترپرادش به 19 نفر رسیده است. مسئولین این ایالت از دستگیر شدن هزار و 100 تن از معترضین خبر داده و تصریح کردند پیش از این نیز 5 هزار و 500 نفر از معترضین را به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند. گفتنی است، آمار ارائه‌شده از قربانیان این حادثه توسط مسئولین رسمی ایالت اوترپرادش اعلام شده است و آمارهای غیررسمی تعداد قربانیان را بسیار بیشتر از این تعداد می‌دانند.