حزب کمونیست ایران

افزایش شمار قربانیان حوادث کار

به اعتراف رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور سالانه 800 تا 1000 کارگر براثر حوادث کاری جان خود را از دست می هند.

به گفته این کارگزار رژیم، 50 درصد آسیب‌های کارگران در محل کارشان مربوط به کارگران ساختمانی است. وی با اشاره به رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی در سال 92  می گوید در این سال، 1300نفر جان خود را از دست دادند . وی می افزاید بزرگترین مشکلی که در زمینه حوادث کارگران ساختمانی وجود دارد این است که کارفرمایان الزامی برای رعایت مسائل ایمنی ندارند. اهرم‌های فشار بر دوش کارفرما نیست و جان انسان‌ها هم کم ارزش شده است.