حزب کمونیست ایران

افزایش شمار پناهجویان غرق شده در سالجاری

دولت تونس اعلام کرد که گارد ساحلی این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون جسد ۹۰۱ پناهجوی غرق‌شده در آب‌های تونس را کشف کرده است.

وزیر کشور تونس، سال جاری را مرگبارترین سال برای پناهجویان دانست و گفت در میان جسدهای یافت‌شده ۳۶ نفر تونسی و ۲۶۷ پناهجوی خارجی بودند. هویت باقی قربانیان هنوز مشخص نیست. اتحادیه اروپا و تونس به‌تازگی توافق‌نامه‌ای برای مهار مهاجرت امضا کردند که بر اساس آن تونس کمک‌های اقتصادی دریافت خواهد کرد. گفتنی است تونس به‌عنوان مسیر اصلی پناهجویان برای رسیدن به اروپا، جایگزین لیبی شده است و این موضوع بحران بی‌سابقه در تونس ایجاد کرده است.