حزب کمونیست ایران

افزایش شمار کارگران جانباخته بر اثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی

به اعتراف مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی، 53 نفر طی پنج ماهه اول امسال در اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان خودرا از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اعلام این خبر گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 28 نفر بود 25 نفر افزایش یافته است. وی اضافه کرد: درطی این مدت تعداد 524 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. وی همچنین گفت: درمرداد ماه امسال نیز 19 نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 12 نفر افزایش داشته است.